Protocols

on request
info@stered.sk

• Akrymal – STN EN ISO 1716: 2010 Skúšky reakcie výrobkov na oheň
• Akrymal – STN EN ISO 11925-2:2011 Skúšky reakcie na oheň. Zapálitelnost’ stavebných výrobkov vystavených priamemu pôsobeniu plameňového horenia.
• CSI dynamická tuhosť
• CSI kročajová nepriezvučnosť ľahká plávajúca podlaha
• CSI vzduchová nepriezvučnosť ID 190 _30 a 50 mm
• CSI vzduchová nepriezvučnosť ID-SD, ID-TD-SD
• CSI zvuková pohltivosť ID 150, 200, 250, 300_50
• CSI zvuková pohltivosť ID panely 190_50+140_30
• Klasifikácia reakcie na oheň FIRES-CR-020-13-AUPS001
• Klasifikácia reakcie na oheň FIRES-CR-021-13-AUPS001
• Klasifikácia reakcie na oheň FIRES-CR-205-12-AUPS001
• Technické posúdenie SK TP – 18/0017
• Účinok použitia STEREDU k zvukovej izolácii pracovného priestoru
• Odolnost’ proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu ID 300_50
• Odolnost’ proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu ID 250_50
• Odolnost’ proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu ID 200_50
• CSI vzduchová nepriezvučnosť ID-KS 200_50-03
• CSI vzduchová nepriezvučnosť ID-KF 200_50
• Graf-Súčiniteľ zvukovej pohltivosti α STERED+intertech rubber
• Graf-Dopad zvuku na povrch Rw
• RIGIPS AV 21-2/13 akustic.protokol – bezpečnostná stena Rigistabil – S
• Podštrková rohož Conirap 0,1 S 50
• Všeobecné vlastnosti STERED ID 150
• Všeobecné vlastnosti STERED ID 200
• Všeobecné vlastnosti STERED ID 250
• Všeobecné vlastnosti STERED ID 300
• Atest HIC_2,0 m
• Zvuková pohltivosť STERED hr. 50mm + Sonit SP5
• Zvuková pohltivosť STERED hr. 50mm
• PROTOKOL O SKÚŠKE Č. 1305013ZP