Parkovanie na blate minulosťou?

Oproti tradičným stavebným postupom je možno pri využití skladby z recyklátov – akumulačná zložka doska STERED a roznášacia vrstva recyklovaný plast ( „drogéria“) zjednodušiť premenu rozjazdených trávnikov na plnohodnotné odstavné plochy.

Postačuje podstatne nižšia skladba podkladového štrku. Do základového plastového rámu sú vkladané dosky STERED, vrchnú pojazdovú časť tvoria plastové „zatrávňovačky“ . Nakoľko plast „nekradne” prírodnému trávniku vodu ako betónová zatrávňovačka a koreňová sústava čerpá vlahu z akumulačnej zložky dosky STERED je vhodné kombinovať takéto plochy štrk – prírodný trávnik.

Tento postup umožňuje tak použiť takúto skladbu aj ako dočasné spevnenie plochy, nakoľko okrem spodnej vrstvy, cca 20 cm spevňovacieho kameňa, je celá vrchná vrstva 12 cm plne rozoberateľná a po odstránení môže „dočasná” spevnená plocha byť opätovne prinavrátená do prirodzenej zelene.

Nespornou výhodou je, že samotná obec môže takéto plochy tvoriť z vlastného komunálneho odpadu. Zmesový plast a syntetické záťažové koberce tak môžu slúžiť v novej podobe pre novú kvalitu životného prostredia.

Odstavné plochy pre automobily

Pozn. Spodný rám z dreva je tiež z recyklovaného plastu