Protihlukové stěny noba z recyklátů poprvé u českých silnic

V úterý 17. října 2017 byl slavnostně otevřen silniční obchvat města Třince. V regionu dlouho čekávaná silnice 1/11, která tvoří důležitou dopravní spojnici mezi Moravskoslezským krajem a Slovenskem, nepřináší ale jen ulehčení pro místní motoristy. Je to také první silniční úsek, na kterém se v úsecích Nebory-Oldřichovice a Oldřichovice-Bystřice nad Olší poprvé v České republice široce uplatnily protihlukové stěny noba společnosti mmcité+. Je jich celkem 67, jsou umístěny jak podél vozovky, tak na 16 mostních konstrukcích a jejich celková délka dosahuje 18 kilometrů. Pro dodavatele to znamenalo naprojektovat a vyrobit 120 tisíc metrů čtverečních výplní, přivést na místo 4.400 tun materiálu v celkem 850 kamionech a vše v průběhu 16 měsíců osadit.

Protihlukové stěny, které společnost mmcité+ vyvinula, se výrazně liší od většiny současných řešení. „Protihlukové stěny jsou účelové stavby, které by mělo být jednoduché a energeticky nenáročné postavit, ale také případně upravit nebo demontovat,“ vysvětluje přístup mmcité+ předseda představenstva společnosti Ing. Pavel Dokulil. „Navíc jsou jednou z nejviditelnějších částí dopravní stavby a svou délkou a plochou představují výrazný zásah do krajiny nebo města. Samozřejmostí by tedy měl být jejich šetrné začlenění do krajiny a zajímavý a variabilní design, který můžou projektanti přizpůsobit svým záměrům.“

To vše splňuje řešení protihlukových panelů nabízené pod obchodním názvem noba. Lehký stavebnicový systém je založený na kovové sendvičové konstrukci s absorbérem z recyklované pryže a nabízí hned několik variabilních designů. Dekor noba digi, použitý právě na obchvatu Třince, umožňuje prakticky nekonečnou variabilitu založenou na estetice digitálních zobrazovačů. Panely noba splňují všechny technické požadavky pro použití podél železničních tratí i silniční sítě v České republice.

Kromě jednoduchosti výstavby a možnosti upravit vzhled stěny podle požadavků architekta je protihluková stěna noba navíc vyrobena z významné části z recyklovaných materiálů. Pro pohltivé panely používají v mmcité+ recykláty z drcené pryže, nebo rozemletých syntetických textilií. Znovu se tak použijí staré pneumatiky a tkaniny vyrobené původně pro automobilový průmysl. Na obchvatu Třince se na silnici 1/11 uplatnila obě řešení doplněná na mostních konstrukcích ještě o odrazivé panely noba okno.

Protihlukové stěny noba již slouží podél železničních tratí na Slovensku. Počítá se s nimi ale také například na úsecích české a zahraniční silniční sítě.