Stavba protihlukovej steny – obchvat Třinca – Silnice I/11 – pokračovanie II.etapa

Vzhľadom na podiel recyklovaných materiálov ( odpady syntetických textílií z automotive a gumy z pneumatík ), využitých v skladbe panelu protihlukovej steny , získala konštrukcia označenie environmentálne vhodný výrobok.

4:13 min