Zelená strecha ako súčasť energetickej efektívnosti budov

Článok : Zelená strecha ako súčasť energetickej efektívnosti budov
Článok v PDF : Zelené strechy ako súčasť energetickej efektívnosti budov

To čo robí „zelenú strechu“ so STERED zaujímavou v porovnaní s inými skladbami ľahkých extenzívnych „zelených striech“ je :

 • ako jediná využíva takmer v 80 % skladby materiálov recyklát ( syntetické technické textílie, záťažové koberce)
 • je plne pochôdzna
 • môže byť zaťažovaná obsluhou zariadení v suchom i mokrom stave
 • akumulačná a drenážna vrstva je už v samotnej doske v hrúbke 50 mm, táto samotná zadrží až 25 l vody na m2 , tým sa dosahuje vysoký podiel výparu vody ( ochladzovanie a zvlhčovanie vzduchu),
 • schopnosť rýchlej akumulácie vody prívalového dažďa v samotnej doske STERED – až 15 l za prvých 15 min
 • nízky difúzny odpor dosky z recyklovanej syntetickej technickej textílie pre vodu môže byť využitá na systémové vyparovanie šedej vody ( zadržaná dažďová vody, prečistená vody..) , priemer výparu je 3-5 l vody /m2/deň – príklad samo zavlažovacích kvetináčov,
 • inštalovanie zelenej strechy znižuje tepelné napätie na strešnom plášti v letných dňoch až o 12-20 °C , čo má pozitívny ekonomický vplyv na šetrenie s energiou pre chladenie vzduchu pre klimatizácie, prispieva k tomu samotný kondenzát z chladiacich jednotiek, ktorý vstrebáva zelená strecha,
 • skladba zvyšuje tepelnú zotrvačnosť – čas za ktorý sa prederie teplo/chlad na druhú stranu, čo prispieva k možnosti znižovania potrebnej tepelnej izolácii v skladbe strešného plášťa,
 • na založenie zelene nie je potrebný substrát , prípadne maximálne do 2 cm, čo výrazne ovplyvňuje plošné zaťaženie,
 • jednoduchosť inštalácie a kotvenia pre víchor – chemické kotvenie k podkladu, vhodné i na šikmé strechy,
 • plošné zaťaženie od 25 kg/ m2 v suchom stave + 30 -35 kg – plošne nasýtený vodou umožňuje inštaláciu i na staršie stavebné objekty

viac naši partneri www.mdmslovakia.com, www.arbor.sk