Novinky

 • Daniel Hrčka: Biosolárne fotovoltické strechy prinášajú výrazné úspory a tri hlavné benefity 9.11.2021 12:49

  Výročný seminár SAPI naplnil aj tie najväčšie očakávania. Diváci ocenili výber atraktívnych a aktuálnych tém a to či už išlo o predstavenie inovácií, možností financovania nových OZE, či odbornú diskusiu o balíčku Fit for 55. Rečníci preukázali veľkú dávku odbornosti aj pri odpovediach na početné otázky z publika. Hneď v úvode seminára predstavil Daniel Hrčka…

 • Pre úspech výrobku, aplikácie na trhu je nesporne potrebný neustály výskum a vývoj. 9.11.2021 12:47

  Je povzbudením, že aktívne sa do vývoja a testovania výrobku STERED a jeho aplikácií zapájanú aj spolupracujúce univerzity – Žilinská univerzita v Žiline, stavebná fakulta , katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu – prof. Ďurica a katedra cestného environmentálneho inžinierstva – prof. Decký a Technická univerzita Košice, strojnícka fakulta, katedra procesného a environmentálneho inžinierstva – Dr.h.c….

 • BIOSOLÁRNE STRECHY Viessmann 24.6.2021 10:52

  www.energie-portal.sk – BIOSOLÁRNE STRECHY Viessmann

 • STERED je známy, počíta sa s jeho využitím retenčných vlastností 26.5.2021 12:46

  https://www.ruzinov.sk/ – Manuál manažmentu starostlivosti o zeleň v MČ Bratislava-Ružinov str.17 http://uha.zilina.sk/ – Štandardizovanie podmienok výsadieb na parkoviskách v meste – str.6,10 https://www.poproc.sk/ – Opis predmetu zákazky – str.2 STERED-Applicazioni-x-Economia-Circolare (Kysel)

 • ZSE prináša ekologické riešenie aktívnych zelených striech s fotovoltikou 30.10.2020 10:38

  Keď sa povie zelená strecha, mnohí si hneď predstavia rovnú plochu v hornej časti domu, na ktorej sa udomácnili rastliny. A nepochybne majú pravdu. No zelená môže byť aj vtedy, ak sú jej súčasťou technológie, ktoré pomáhajú vyrábať ekologickú energiu zo Slnka. Určite to však môže byť aj súhra oboch systémov, ako v prípade moderného…

 • Novú mestskú pláž rozžiari každý večer Zelená elektrina 6.7.2020 10:50

  Pláž na svoju prevádzku využíva energiu z obnoviteľných zdrojov – Zelenú elektrinu od ZSE a máme tu nainštalované naše fotovoltické riešenia. Zároveň na Tyršáku môžete spoznať veľmi zaujímavý koncept Zelených striech. Aj prostredníctvom týchto inštalácií chceme návštevníkov motivovať k využívaniu služieb, ktoré šetria prírodné zdroje. Viac informácií a program Tyršáku nájdete na www.tyrsak.sk.  https://www.skupinazse.sk/app/novinky/Novu-mestsku-plaz-rozziari-kazdy-vecer-Zelena- elektrina.html

 • Ecomondo Rimini , medzinárodná výstava materiálov a energie, 5.-8.11.2019 – STERED® zaujal 11.11.2019 12:20

  https://www.ecomondo.com/ Veľtrh ECOMONDO ponúka najlepšie príležitosti na vytváranie sietí v oblasti inovácií a výskumu obchodných vzťahov pre toto neustále sa rozvíjajúce odvetvie s najväčšou projekciou investícií a výnosov v nasledujúcich desiatich rokoch. Na výstave Ecomondo bola predstavená široká škála technických možností, systémov, vybavenia a komplexných služieb na riešenie problémov životného prostredia. Skupinou mladých architektov a…

 • Slovensko môže byť ťažobná veľmoc. V odpade 24.4.2019 15:26

  https://zurnal.pravda.sk/reportaz/clanok/509225-slovensko-moze-byt-tazobna-velmoc-v-odpade/

 • Úprava vode nepriepustného povrchu spevnenej plochy ( chodník, parkovisko ) na vodozádržnú plochu. 23.5.2018 9:00

  Spoločnosť MDM Slovakia,s.r.o. Skalica , www.mdmslovakia.com využila vysokú mechanickú odolnosť dosiek STERED ID 250/050 a ich schopnosť zadržiavať vodu na jednoduchú úpravu existujúcich spevnených vode nepriepustných plôch na vode zádržné plochy. Mechanická odolnosť bola testovaná na záťaž 12 500 000 cyklov zaťažením 11 ton nápravového tlaku. Vodozádržnosť dosky je 25 l/m2 ( v skladbe s…

 • Ľahká extenzívna vegetačná strecha STERED® s ocenením NAJLEPŠÍ TRVALOUDRŽATEĽNÝ VÝROBOK 16.4.2018 12:26

  Za využitie recyklovaného odpadu, efektívne využitie zrážkovej vody, zlepšenie tepelnej pohody v letnom období a recyklovateľnosť po ukončení životnosti zelenej strechy ocenila na tohtoročnom veľtrhu CONECO – RACIOENERGIA – DREVOSTAVBY – VODA 2018 udelila odborná porota CONECO exponátu ľahká extenzívna vegetačná strecha STERED® ocenenie NAJLEPŠÍ TRVALOUDRŽATEĽNÝ VÝROBOK. ocenenia_Coneco_2018 Vďaka využitiu materiálu STERED , dosky z…