Awards

Ocenenie , ktoré poteší a zároveň povzbudí.
Certifikate ENERGY GLOBE Winner Slovakia 2020-page-001
Certifikate ENERGY GLOBE Winner Slovakia 2020

Ocenené aplikácie sú dnes plne v trende doby – spojenie cirkulárnej ekonomiky ( odpad ako
surovina ) – úspora energií – vodozádržnosť a vodovýparnosť v krajine, adaptačné opatrenia na
zmenu klímy.
Vďaka partnerovi MDM Slovakia, s.r.o. Skalica ( klimatické , energeticky aktívne vegetačné
strechy, steny, chodníky, parkoviská ) a partnerovi BRENS EUROPE,a.s. ( zelená koľaj -
Kolejové absorbéry hluku a vibrací s funkcí retence vody BRENS STERED pro kolejové dráhy s
libovolným provedením kolejového svršku ) získava Európa účinné nástroje na splnenie cieľov
EuGD.
https://www.energyglobe.info/national/winner/slovakia


Za koľajový absorbér hluku s funkciou retencie vody BRENS STERED obdržala spoločnosť BRENS EUROPE,a.s. Plzeň, dodávateľ tohto systému pre humanizáciu električkových tratí ocenenie Ministerstva průmyslu a obchodu ČR „ Nejlepší výrobek z druhotných surovin 2018” . Podstatnú zložku systému tvorí sendvič s našim materiálom STERED, ktorý je vyrábaný v našom výrobnom závode v Krajnom .

www.brens-europe.com/
Premena odpadu na zdroje – ocenení


Cena veľtrhu CONECO – RACIOENERGIA – DREVOSTAVBY – VODA 2018
Ľahká extenzívna vegetačná strecha STERED® NAJLEPŠÍ TRVALOUDRŽATEĽNÝ VÝROBOK


Price TOP 2017 – Environmentálna technológia – medzikoľajový absorbér hluku s funkciou vody BRENS® – STERED®


Price – TOP 2014 in category progressive idea – 3rd place for Ján Plesníka and project STERED House Pro Future


Price CONECO 2013 fair new product and honorable mention


Price – Innovative Act of 2012


Price – TOP 2012 Technique of Environmental Protection in the category of Environmental Technology – 1st place for Juraj Plesník and product STERED


Price for the winner of Enviro product category of the 38th International Festival of Sustainable Development EKOTOPFILM