Ocenenia

Za koľajový absorbér hluku s funkciou retencie vody BRENS STERED obdržala spoločnosť BRENS EUROPE,a.s. Plzeň, dodávateľ tohto systému pre humanizáciu električkových tratí ocenenie Ministerstva průmyslu a obchodu ČR „ Nejlepší výrobek z druhotných surovin 2018” . Podstatnú zložku systému tvorí sendvič s našim materiálom STERED, ktorý je vyrábaný v našom výrobnom závode v Krajnom .

www.brens-europe.com/
Premena odpadu na zdroje – ocenení


Cena veľtrhu CONECO – RACIOENERGIA – DREVOSTAVBY – VODA 2018
Ľahká extenzívna vegetačná strecha STERED® NAJLEPŠÍ TRVALOUDRŽATEĽNÝ VÝROBOK


Cena TOP 2017 – Environmentálna technológia – medzikoľajový absorbér hluku s funkciou vody BRENS® – STERED®


Cena TOP 2014 v kategórii Progresívna idea – 3.miesto pre Jána Plesníka a projekt STERED dom PRO FUTURA


Cena CONECO 2013 novinka veľtrhu a čestné uznanie


Cena Inovatívny čin roka 2012


Cena TOP 2012 Technika ochrany prostredia v kategórii Environmentálna technológia – 1. miesto pre Juraja Plesníka a produkt STERED


Cena pre víťaza kategórie Enviro produkt roka na 38. Medzinárodnom festivale filmov o trvalo udržateľnom rozvoji EKOTOPFILM