Ocenenia

Ocenenie , ktoré poteší a zároveň povzbudí.
Certifikate ENERGY GLOBE Winner Slovakia 2020-page-001
Certifikate ENERGY GLOBE Winner Slovakia 2020

Ocenené aplikácie sú dnes plne v trende doby – spojenie cirkulárnej ekonomiky ( odpad ako surovina ) – úspora energií – vodozádržnosť a vodovýparnosť v krajine, adaptačné opatrenia na zmenu klímy.

Vďaka partnerovi MDM Slovakia, s.r.o. Skalica ( klimatické , energeticky aktívne vegetačné strechy, steny, chodníky, parkoviská ) a partnerovi BRENS EUROPE,a.s. ( zelená koľaj – Kolejové absorbéry hluku a vibrací s funkcí retence vody BRENS STERED pro kolejové dráhy s libovolným provedením kolejového svršku ) získava Európa účinné nástroje na splnenie cieľov EuGD.
https://www.energyglobe.info/national/winner/slovakiaZa koľajový absorbér hluku s funkciou retencie vody BRENS STERED obdržala spoločnosť BRENS EUROPE,a.s. Plzeň, dodávateľ tohto systému pre humanizáciu električkových tratí ocenenie Ministerstva průmyslu a obchodu ČR „ Nejlepší výrobek z druhotných surovin 2018” . Podstatnú zložku systému tvorí sendvič s našim materiálom STERED, ktorý je vyrábaný v našom výrobnom závode v Krajnom .

www.brens-europe.com/
Premena odpadu na zdroje – ocenení


Cena veľtrhu CONECO – RACIOENERGIA – DREVOSTAVBY – VODA 2018
Ľahká extenzívna vegetačná strecha STERED® NAJLEPŠÍ TRVALOUDRŽATEĽNÝ VÝROBOK


Cena TOP 2017 – Environmentálna technológia – medzikoľajový absorbér hluku s funkciou vody BRENS® – STERED®


Cena TOP 2014 v kategórii Progresívna idea – 3.miesto pre Jána Plesníka a projekt STERED dom PRO FUTURA


Cena CONECO 2013 novinka veľtrhu a čestné uznanie


Cena Inovatívny čin roka 2012


Cena TOP 2012 Technika ochrany prostredia v kategórii Environmentálna technológia – 1. miesto pre Juraja Plesníka a produkt STERED


Cena pre víťaza kategórie Enviro produkt roka na 38. Medzinárodnom festivale filmov o trvalo udržateľnom rozvoji EKOTOPFILM