Q and A

The English version is being prepared.

Ask us

Vaša otázka

Akú výhodu má pestovanie trávnika na doske STERED ID oproti bežnému zemnému substrátu?

Tepelná vodivosť izolačnej dosky STERED ID je 0,061 Wm-1k-1, kým zemina je v rozmedzí 0,91-1,1 W.m-1k-1. Znamená to pomalšie prehrievanie trávnika a tým jeho následné vysušovanie. Teda STERED doska zabezpečuje dlhšiu dobu vlahu v trávnik
Vzhľadom na mechanickú odolnosť dosiek STERED ID na tlak a dlhodobú vode a mrazuodolnosť je plocha pochôdzna v suchom i mokrom stave a pri použití dosiek o objemovej hmotnosti 250kg/m3 i plne pojazdná motorovým vozidlom.

STERED trávnik
2 3
STERED koľajisko rozchodníky , tráva) STERED – medzikoľajový absorbér s vozidlom)
4 5


Potrebujeme odhlučniť výduchy zo sušiane na drevo. Je nutné STERED ID, izolačné dosky osobitne chrániť pred nadmernou vlhkosťou?

Nie, netreba. STERED je vode i mrazu odolný , vodou nenasiaka a čiastočné zvlhnutie vplyv na jeho vlastnosti nemá . Á propos, pozrite sa na podlahové koberce Vášho auta v tomto zimnom období – máte pocit, že im voda, soľ, či nočný mráz ublížili? Nie, neublížili! Tak to je STERED.

Môžem STERED ID, izolačné dosky, povrchovo upravovať?

Áno, veľmi dobre sa na povrch aplikujú interiérové i exteriérové farby a omietkové zmesi. Po takejto úprave možno dosky STERED použiť ako exteriérové absorbéry hluku (súčasť povrchu stavby, oplotenia…)

V interiéri prináša STERED ID popri výraznom znížení hluku aj zaujímavé možnosti v dizajnovom riešení (vďaka variabilným možnostiam povrchovej úpravy).

Je STERED nehorľavý?

Aj keď je nový konštrukčný izolačný materiál vyrábaný z textílí, ktoré majú úpravu zníženej horľavosti, základné produkty sú klasifikované v triede E – horľavé.
Použitie v stavebných riešeniach predpokladá, že skladba s nehorľavým materiálom, napríklad .sadrová doska ,si osobitnú úpravu nehorľavosti nevyžadujú.
Pre použitie prostredí s požiadavkou na zabránenie šíreniu ohňa, resp. nehorľavosť, je na požiadanie zákazníka vykonaná príslušná úprava ( povrchové nátery, resp. impregnácia). Pre tieto prípady sa robí osobitná dokalkulácia k základnej cene, spravidla 50%, resp. 100% k základnej cene.
!!! Príslušná úprava prispieva k zlepšeniu akustických a zvukopohltivých vlastností výsledných produktov.

Je možné prebytočný materiál Stered recyklovať?

Áno. Materiálové zbytky je možné opätovne spracovať na výrobnej linke a použiť ich tak do nového výrobku Stered.
Treba na aplikáciu sypaného Steredu do medzikrokvových dutín špeciálne pracovné pomocky?

Nie, materiál sa jednoducho vsype do dutiny. Pri aplikácii nie sú potrebné ani zdravotné ochranné prostriedky, nakoľko Stered je zdravotne nezávadný.

Môžem použiť STERED ako akustický izolant v miestnosti pre moju HiFi súpravu?

Áno. Materiál je veľmi vhodný vzhľadom na svoje technické vlastnosti od kmitočtu 200 Hz až 5000 Hz, pričom od kmitočtu 400 Hz vykazuje vysokopohltivé vlastnosti.

Dá sa použiť STERED ID na zníženie hlučnosti výpočtovej techniky v kancelárskych priestoroch?

Áno. STERED ID tlmí aj vysokofrekvenčné tóny. Vhodným umiestnením dosky STERED ID ku výpočtovej technike znížite nepríjemné zvuky ventilátora na pocitovo veľmi prijateľnú hodnotu.

Aké je najjednoduchšie použitie STEREDU k zvukovej izolácii pracovného priestoru?

Najjednoduchší spôsob použitia je pripevniť na existujúcu priečku ID dosky STERED alebo postaviť priečku napríklad zo sadrokartónu, ktorá sa vyplní ID doskami STERED. Zvukoizolačné dosky z recyklátu autotextílií stlmia hladinu hluku LAq až o 43,5 dB. Viac TU