Seminars and conferences

PREDNÁŠKY
 
2014
prednáška Slovenská akustická spoločnosť 2014
prednáška TOP 2014
prednáška VYKUROVANIE 2014
 
2013
prednáška TOP 2013
prenáška Vidiecke bývanie, SPÚ Nitra 2013
prenáška Agrokomlpex 2013
konferencia ZAP 2013
 
2012
prednáška TOP 2012
REPIS výročná-konferencia OPZP 2012
 
2009
prednáška TOP 2009