Company

Sídlo spoločnosti:
PR Krajné, s.r.o.
Krajné č. 874
916 16 Krajné
Zapísaný v OR: OS Trenčín., vložka č. 29134/R.,
IČO: 36 704 300
DIČ: 2022286497
IČ DPH: SK2022286497

Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s.pobočka Senica
Č.účtu: 2926858691/1100
IBAN: SK93 1100 0000 0029 2685 8691
Kontakty: tel.: +421 32 74 80 400
www.stered.sk
e-mail: info@stered.sk

Konateľ spoločnosti: Ing. Juraj Plesník
+421 905 407 066