STERED a média

3/2012 ročník IX. – ,, Ekológia pri spracovaní textílií z áut ”