Video

The English version is being prepared

ENERGY GLOBE AWARD , the most important Award for Sustainability worldwide – National Winner Slovakia 2020
„Climate energetically active areas STERED ® based on circular economy“

Prehriate priestory sa snažíme ochladzovať. Aj pri výrobe klimatizácie vzniká veľa textilného odpadu.
Čo je v skutočnosti kvalitná surovina a čo nepoužiteľný odpad? (PRAVDA TV)

Aj pri výrobe klimatizácie vzniká veľa odpadu (PRAVDA TV)

Parkoviská, cesty a koľajiská sú v lete tepelnými ostrovmi. No vďaka lepšiemu manažmentu vody a inovatívnym materiálom by dokázali prostredie ochladzovať.
Dokáže parkovisko alebo koľajisko zadržať vodu? (PRAVDA TV)

Ako chladiť budovu bez klimatizácie? Dá sa na to využiť materiál z odpadu, machy a voda.
O strechách, ktoré zadržiavajú vodu a ochladzujú prostredie (PRAVDA TV)

Relácia o projektoch, ktoré získali finančné prostriedky EÚ, konkrétne z fondov EFRR (9:30)
(Portugalská verejnoprávná spoločnosť RPT (Rádio e Televisão de Portugal) )

Газоны и цветы между трамвайными трассами уменьшили шум движения в городе Кошице

Rasen und Blumen zwischen den Straßenbahngleisen verringerten den Verkehrslärm in Košice

A Košice, les gazons et les fleurs ont diminué le bruit causé par le transport

Lawns and flowers between tram tracks reduced traffic noise in Košice, Slovakia

Trávnik a kvetiny medzi električkovými koľajami znížili hluk z dopravy v Košiciach

Dopravní revue: Ostrava testuje unikátní kolejové absorbéryMěření hluku v Ostravě Zprávy ČT (od 13:30)

Dopravní podniky se s hlučností vypořádavají ruzně TV NOVA

Unikátní absorbéry v Ostravě sníží vibrace, hluk i prašnost POLAR.CZ

Raildays v Ostravě Udalosti v regionech ČT

Green and quiet: Infrastructural technology at InnoTrans 2016

presentation NOISE ABSORBER LOW NOISE BARRIER WITH WATER RETENTION FUNCTION AND GREENERY Brens®, STERED® World premiere

Lapače hluku zo starých autosedačiek v relácii SEPARÉ na STV2
odkaz do archívu RTVS

S autovrakmi proti hluku v relácii SEPARÉ na STV2
odkaz do archívu RTVS

Nízka Protihluková Clona BRENS STERED TV NOVA

Nízka Protihluková Clona BRENS STERED CT1

Stered PR Krajné. Prezentácia prevádzky na recykláciu textilu zástupcom Európskej komisie, Ministerstva životného prostredia SR a ďalším hosťom uskutočnila sa 15.6.2012.

Zoznámte sa so STEREDom v relácii SEPARÉ na STV2

STERED – Trenčianska televízia TSK

STERED podvesy