Vodozádžné opatrenia v urbanizovanej krajine na báze cirkulárnej ekonomiky – prezentácia a príklady

2. Stered Technology

3. Prezentácia
Prezentácia – vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine – cirkulárna ekonomika STERED

4. Retencia-vody-v-doske-STERED-ID-200.pdf
Graf – Retencia vody v doske STERED ID 200

5. Príklady

parkovisko-TUZVO

parkovisko TUZVO

parkovisko TUZVO detail

parkovisko TUZVO detail

retenčné parkovisko

retenčné parkovisko

vegetačný gabión - spevnenie svahu

vegetačný gabión – spevnenie svahu

chodník TUZVO

chodník TUZVO

Intenzívny trávnik na terase obytného domu

Ľahká extenzívna strecha STERED so zavlažovaním ( MDM Slovakia, s.r.o. Skalica)
Ľahká extenzívna strecha STERED so zavlažovaním – stav 12 mesiacov po realizácií

Ľahká extenzívna vegetačná strecha STERED a trávnik na asfalte
Ľahká extenzívna vegetačná strechy + zelený trávnik na „asfalte“ stav k 18.9.2019

Odkapávač pod vonkajšiu klimatizačnú jednotku

Odkapávač pod vonkajšiu klimatizačnú jednotku


30.4.2019

30.4.2019


5.6.2019

5.6.2019


6.9.2019

6.9.2019

Prospekt – zelená ekonomika – Príloha vsakovacie retenčné a vodovýparné a plochy

retenčná odstavná plocha

retenčná odstavná plocha

retenčný chodník plastové puzle

retenčný chodník plastové puzle

retenčný chodník

retenčný chodník

vegetačný múr + kameň v gabióne

vegetačný múr + kameň v gabióne

Výstavba vzorové dopadové plochy CONIMAT safe

zelený balkón chladenie 1

zelený balkón chladenie 1

zelný balkón - chladenie

zelný balkón – chladenie

zmena bezónového povrhu na vegetačný

zmena bezónového povrhu na vegetačný

Gabiónové konštrukcie – vegetácia, retencia, hluk

Premena pevnej , nepriesakovej plochy na vegetačnú

Tepelné čerpadlá, vonkajšie klimatizačné jednotky – hluk, vibrácie, využitie kondenzátu

6. Riadená retencia vody v kolajovej dráhe a nielen v nej
Riadená retencia vody v kolajovej dráhe a nielen v nej

7. Využitie zrážkových a sivých vôd pre energetickú efektívnosť budov
Využitie zrážkových a sivých vôd pre energetickú efektívnosť budov – škola