Novinky

 • Enviroportal – Objavte zelené hospodárstvo ako udržateľnú alternatívu rozvoja spoločnosti 2.11.2017 17:50

  http://enviroportal.sk/zelene-hospodarstvo/profily

 • Kolejový absorbér v barvách podzimu 10.10.2017 11:05

  Do podzimních odstínů se v těchto dnech zbarvují rozchodníky, které jsou součástí vegetačního koberce na kolejových absorbérech hluku na předmostí Frýdlantských mostů. Rozchodníky byly zvoleny v několika druzích, aby vzniklo bohaté zelené rostlinné společenství, které pokryje rovnoměrně a souvisle plochu a pevně prokoření do syntetického recyklátu kolejového absorbéru hluku. Foto z 22.8.2017 Každý z rozchodníků…

 • IFKTV – Obchvat Třince z palubní kamery – 19. 10. 2017 8.10.2017 10:29

  VIDEO: IFKTV – Obchvat Třince z palubní kamery – 19. 10. 2017 https://www.youtube.com/watch?v=u4mUgC6_jEM

 • V Ostravě bojují s hlukem tramvají jeho absorbéry 20.6.2017 9:09

  Město Ostrava ve spolupráci s Dopravním podnikem Ostrava v průběhu letních prázdnin zrealizuje pilotní projekt tiché a zelené tramvajové tratě na frýdlantských mostech směrem k zastávce Nová Karolína. Do stávající koleje nejvytíženější tramvajové trati v Ostravě bude aplikována zcela nová a unikátní česká technologie tlumení hluku a vibrací z kolejových vozidel, zejména hluku, který vzniká…

 • Stavba protihlukovej steny – obchvat Třinca – Silnice I/11 – pokračovanie II.etapa 11.6.2017 13:56

  Vzhľadom na podiel recyklovaných materiálov ( odpady syntetických textílií z automotive a gumy z pneumatík ), využitých v skladbe panelu protihlukovej steny , získala konštrukcia označenie environmentálne vhodný výrobok. 4:13 min

 • Zelená strecha ako súčasť energetickej efektívnosti budov 16.5.2017 15:50

  Článok : Zelená strecha ako súčasť energetickej efektívnosti budov Článok v PDF : Zelené strechy ako súčasť energetickej efektívnosti budov To čo robí „zelenú strechu“ so STERED zaujímavou v porovnaní s inými skladbami ľahkých extenzívnych „zelených striech“ je : ako jediná využíva takmer v 80 % skladby materiálov recyklát ( syntetické technické textílie, záťažové koberce)…

 • Koniec neznesiteľným horúčavám počas tropických dní a nocí, zmeňte si balkón na chladiacu plochu 28.4.2017 15:41

  Akumulačná a drenážna funkcia dosky STERED je využitá na jednoduchú, ale účinnú „ klimatizáciu“ plochy. Využíva sa k tomu princíp adiabatického chladenia, t.j. výpar vody, ktorý odoberá okolitému vzduchu teplo a zvyšuje jeho vlhkosť. Doska STERED sa jednoducho vloží do priestoru pod vrchnú dlažbu na terčíkoch, alebo priamo na dosku sa položí syntetický trávnik, trávnik…

 • Parkovanie na blate minulosťou? 16.4.2017 15:00

  Oproti tradičným stavebným postupom je možno pri využití skladby z recyklátov – akumulačná zložka doska STERED a roznášacia vrstva recyklovaný plast ( „drogéria“) zjednodušiť premenu rozjazdených trávnikov na plnohodnotné odstavné plochy. Postačuje podstatne nižšia skladba podkladového štrku. Do základového plastového rámu sú vkladané dosky STERED, vrchnú pojazdovú časť tvoria plastové „zatrávňovačky“ . Nakoľko plast „nekradne”…

 • Minister László Solymos otvoril diskusiu o prechode na zelené hospodárstvo 26.1.2017 17:39

  Slovensko chce byťv strednej Európe lídrom v prechode na zelené hospodárstvo. Vtejto súvislosti je nevyhnutná spolupráca s podnikateľskou sférou. Pretoenvirorezort v spolupráci so Slovenskou agentúrou životnéhoprostredia zorganizoval Národný workshop Prechod k zelenému hospodárstvu: Výzvya príležitosti z pohľadu podnikateľskej sféry. Workshop prebieha dnesv Bratislave. Podujatie otvoril ministerživotného prostredia László Sólymos, ktorý uviedol, že hlavným cieľom workshopuje…

 • Grün und leise: Infrastrukturtechnik auf der InnoTrans 2016 – Press Release , July 28.2016 , INNOTRANS Berlin 2016 20.9.2016 13:30

  Wie leise und umweltfreundlich Schienenverkehr sein kann, zeigt der Infrastrukturhersteller PROKOP RAIL a.s. auf der InnoTrans 2016 mit einer Weltpremiere. Dank STERED© – einem aufgearbeiteten Abfallstoff aus der Automobilindustrie – verringert sich laut Hersteller auf der gezeigten Gleisstrecke BRENS© der Schall- und Vibrationsausstoß. Gleichzeitig wird Wasser zurückgehalten und durch Verdunstung an die Natur wieder freigegeben….