Ocenenia

Cena TOP 2014 v kategórii Progresívna idea – 3.miesto pre Jána Plesníka a projekt STERED dom PRO FUTURA

Cena CONECO 2013 novinka veľtrhu a čestné uznanie


Cena Inovatívny čin roka 2012


Cena TOP 2012 Technika ochrany prostredia v kategórii Environmentálna technológia – 1. miesto pre Juraja Plesníka a produkt STERED


Cena pre víťaza kategórie Enviro produkt roka na 38. Medzinárodnom festivale filmov o trvalo udržateľnom rozvoji EKOTOPFILM