Proven quality of materials in the automotive industry contributes to a new quality of environment.

STERED®  = Good Idea SLOVAKIA

 
Pripravujeme pre Vás novú website We are preparing new look our website
 


Obchodná politika STERED PR Krajné,s.r.o. si kladie za cieľ:
- byť partnerom pre projektantov   v ponuke nových , inovatívnych a pokrokových prvkov ,
- prinášať  zhotoviteľovi  vyššiu efektívnosť v stavebnom procese,
- investorovi  ponúknuť novú kvalitu   stavby s dôrazom na kvalitu životného prostredia
a  optimalizáciu priamych   investičných a budúcich prevádzkových nákladov (LCC).

Spoločnosť STERED PR Krajné  nedala súhlas  k prezentácií našich výrobkov , či už jednotlivo alebo v aplikáciách s našimi partnermi  pre konanie vo veci správnych konaní, výberových alebo akýchkoľvek zadávacích konaniach   alebo poverenie  vo veci obchodného zastupovania.