Riešenia Stered

Odhlučnenie vonkajšej klimatizačnej jednotky na streche objektu 2019

Zadanie:
Zamedzenie šírenia hluku z vonkajšej klimazačnej jednotky
Použité riešenie:
Protihluková stena s vloženými doskami STERED ID KF6
(STERED ID 200/050+ farba Akrymal na zvýšenie odolnosti voči zapáleniu a šíreniu ohňa + kašírovanie zadnej steny netkanou sklo textíliou – zvýšenie nepriezvučnosti dosky na Rw´= 27 dB

Výsledok:
Dosiahli sa požadované parametre podľa projektu.
Zvýšenie vzduchovej nepriezvučnosti strop , obvodové steny, priestorový hluk vo výrobnom priestore 2019

Zadanie:
Zvýšenie vzduchovej nepriezvučnosti strop a obvodové steny + zníženie priestorového hluku vo výrobnom priestore
Použité riešenie:
Obklad stropu a stien doskami STERED ID MKF5 200/050
(STERED ID 200/050+ sklenená mriežka 10×10 na spevnenie povrchu mriežka z prednej strany + farba Akrymal na zvýšenie odolnosti voči zapáleniu a šíreniu ohňa + kašírovanie zadnej steny ťažkým kobercom – zvýšenie nepriezvučnosti dosky na Rw´= 27 dB
Výsledok:
Dosiahli sa požadované parametre podľa projektu.
Uloženie tepelného čerpadla – ohrev vírivky na streche obytného domu 2018

Zadanie:
Odstránenie vibračného prenosu z konštrukcie do stavby.
Použité riešenie:
Uloženie TČ na antivibračnú podložku Conirap0,1 S50 ( pryžová doska + doska STERED ID 250.
Výsledok:
Prenos vibračného hluku sa obmedzil. Dosiahla sa spokojnosť u klienta.
Nemocnica Banská Bystrica – odhlučnenie miestnosti v nemocnici 2015

Zadanie:
Akustická príprava miestnosti pred uložením MR prístroja v nemocnici.Požiadavka na zníženie širenia hluku MR prístroja do priestoru.
Použité riešenie:
Obklad stien akustickou izoláciou STERED ID 200/050 a STERED ID 200/080.
Výsledok:
Zníženie prenosu hluku do okolia. Dosiahla sa spokojnosť u klienta.
Nemocnica Bratislava – odhlučnenie anglického dvorca pri nemocnici 2015

Zadanie:
Akustická príprava anglického dvorca umiestneného pri nemocnici.Požiadavka na zníženie šírenia hluku chladiaceho stroja do priestoru.
Použité riešenie:
Obklad stien akustickou izoláciou STERED ID 200/050 a STERED ID 200/080. Obklad stien bol vyhotovený striedaním materiálu STERED ID 200/050 a STERED ID 200/080 pre dosiahnutie lomenia odrazových vĺn a väčším útlmom hluku.
Výsledok:
Zníženie prenosu hluku do okolia. Dosiahla sa spokojnosť u klienta.
Strelnica Detva – odhlučnenie strelnice 2015

Zadanie:
Akustická príprava strelnice umiestnenej v uzavretom objekte. Požiadavka na zníženie širenia hluku do priestoru v uzavretom objekte.
Použité riešenie:
Obklad stien a stropov akustickou izoláciou STERED ID 200/050, STERED ID 150/050 a STERED ID 200/080. Obklad stien bol vyhotovený striedaním materiálu STERED ID 200/050 a STERED ID 200/080 pre dosiahnutie lomenia odrazových vĺn a väčším útlmom hluku. Strop bol vyhotovený podobným
spôsobom, kde sa na prvú vrstu materiálu STERED ID 150/050 šachovnicovo lepil materiál STERED ID 150/050 o formáte 600x600mm.
Výsledok:
Zníženie prenosu hluku do okolia. Dosiahla sa spokojnosť u klienta.
Apartmánovy dom – odhlučnenie kotolne 2015

Zadanie:
Akustická príprava kotolne pred inštaláciou tepelných čerpadiel. Požiadavka na zníženie útlmu vibrácií .
Použité riešenie:
Obklad stien a stropov susedných izieb akustickou izoláciou STERED ID 200/050 .
Výsledok:
Zníženie vibrácií a prenosu hluku do okolitých izieb. Dosiahol sa súlad s normou.
Výrobná fabrika na filtre do klimatizácií Trenčín – odhlučnenie a antivibrácia vysekávacieho lisu.

Zadanie:
Utlmenie vibračného prenosu základov lisu a odhlučnenie kapotáže vysekávacieho lisu.
Použité riešenie:
Použitie antivibračnej rohože CONIRAP 0,1 S 50 na utlmenie vibračného procesu základov stroja a odhlučnenie .
Výsledok:
Zníženie vibrácií a prenosu hluku do výrobného strediska. Dosiahol sa súlad s normou.
Priemyselná stavba (Dostavba areálu Systemair – Kalinkovo) 2014

Zadanie:
Na streche administratívnej budovy SO5 musí byť okolo stacionárnych zdrojov hluku inštalovaná protihluková stena s nepriezvučnosťou min. Rw = 35 dB
Použité riešenie:
Protihluková stena LPHS Stered vyrobená z oceľového plechu „C-kazety“, o minimálnej hrúbke 0,75 mm, povrchovo upraveného PE a akustickej dosky Stered ID, hrúbky 80 mm, objemovej hmotnosti 200kg/m3, z vnútornej strany kašírovanej skleneným alebo PP vliesom a z vonkajšej strany opatrenej náterom Akrymal na zvýšenie odolnosti voči šíreniu ohňa. Oceľové profily sú pri spájaní utesnené mikropryžovou páskou3x9 mm. Doska Stered je vkladaná do C kazety kašírovanou stranou dnu.
Výsledok:
Zníženie hlukovej hladiny o požadovanú hodnotu. Dosiahol sa súlad s normou.
Strelnica (Lešť) 2014

Zadanie:
Zníženie hlukovej ozveny – strelnica
Použité riešenie:
Osadenie akustických dosiek Stered
Výsledok:
Dosiahnutie takmer nulového zvukového dozvuku zo steľby v priestore palpostu
Priemyselná stavba (Volkswagen – Nové šrotovisko, Bratislava) 2013

Zadanie:
Zníženie úniku hluku do vonkajšieho prostredia
Použité riešenie:
Obloženie vnútorných stien obvodového plášťa zvukopohltivý obkladom STERED ID 200/050 KF ( so zvýšenou vzduchovou nepriezvučnosťou Rw = 27 dB)
Výsledok:
Zníženie hlukovej hladiny vo vonkajšom priestore – 27 dB oproti vnútornému hluku.
Priemyselná stavba (Dong Jin Precision – Dolná Streda) 2013

Zadanie:
Zníženie úniku hluku do vonkajšieho prostredia
Použité riešenie:
Obloženie vnútorných stien obvodového plášťa zvukopohltivý obkladom STERED ID 200/050 KF ( so zvýšenou vzduchovou nepriezvučnosťou Rw = 27 dB ) , kombinované s hlukovou pohltivou pascou vnútoprného difúzneho hluku STERD ID 200/050 F
Výsledok:
Zníženie hlukovej hladiny vo vonkajšom priestore – 9,3 dB oproti stavu pre aplikáciou. Dosiahol sa súlad s normou.
Priemyselná stavba (Dipex , Sereď) 2013

Zadanie:
Zníženie difúzneho hluku vo vnútornom , pracovnom prostredí.
Použité riešenie:
Zvukopohltivé podvesy STERED ID 200/050 F6
Výsledok:
Zníženie difúzneho hluku vo výrobných priestoroch minimálne o 4 dB. Dosiahol sa súlad s normou.
Priemyselná stavba č. 4 (PR Krajné) 2013

Zadanie:
Zníženie difúzneho hluku vo vnútornom , pracovnom prostredí.
Použité riešenie:
Zvukopohltivé podvesy STERED ID 200/050 F6. Obloženie vnútorných stien obvodového plášťa zvukopohltivý obkladom STERED ID 200/050 + Stered S 060
Výsledok:
Zníženie difúzneho hluku vo výrobných priestoroch minimálne o 4- 11 dB. Dosiahol sa súlad s normou.