Stered v dome

Konštrukčný materiál STERED vzhľadom na svoje vynikajúce zvukoizolačné a štandardné tepelnoizolačné vlastnosti prináša nové riešenia pre využitie výrobkov zo STEREDu v stavebníctve, jednotlivých konštrukčných prvkov stavby. Použitie výrobkov STERED tak prispieva k zvýšeniu kvality stavby, zníženiu pracnosti a zvýšeniu produktivity práce v konečnom efekte pre koncového užívateľa.

Príklady aplikácii STEREDu

1. TEPELNÁ IZOLÁCIA PODLAHY A KROČAJOVÝ ÚTLM (2 V 1)

2. TEPELNÁ A AKUSTICKÁ IZOLÁCIA STIEN A PRIEČOK

3. KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM PRIEČOK

4. TEPELNÁ IZOLÁCIA PODKROVIA A MEDZIKROKVOVÝCH PRIESTOROV (REALIZÁCIA STERED)

5. ZVUKOPOHLTIVÉ INTERIÉROVÉ DOPLNKY

6. ZVUKOPOHLTIVÝ PLOT

Riešenia STERED

2017

Rodinný dom – zelená brána, oplotenie2015

Rodinný dom – Ilava – odhlučnenie digestora – STERED ID, EKOSEN STERED ATP

Rodinný dom – Myjava – tepelná akustická izolácia priečok – EKOSEN STERED ATI

…..Samotné hodnotenie stavebníka….

2014

Rodinný dom-Rudník-zateplenie plochej strechy – STERED S

Nahrávacie štúdio – Bratislava – akustika priestoru – STERED ID

2013

Rodinný dom Myjava – zateplenie podkrovných priestorov – STERED S

Rodinný dom Lieskovec – akustika podlahy – STERED ID

Meranie Ing. Jana Lendelová, PhD
Meranie hluku článok

Byt – Myjava – zvukové pasce v obývačke – STERED ID

Rodinný dom – Myjava – zateplenie stropu – STERED S

Rodinný dom – Predajná – akustika podlahy – STERED ID

Rodinný dom – Predajná- zateplenie podkrovných priestorov – STERED S

Rodinný dom – Prešov- zateplenie pomurnice+medziklieštinového priestoru – STERED S

Záhradný dom – Brezno – tepelná izolácia stien – STERED S

2012

Rodinný dom Myjava – zateplenie a odhlučnenie priečky ( dom z roku 1965 ) – STERED ID

Rodinný dom Velká nad Veličkou – zateplenie povaly ( dom z roku 1905) – STERED S

Akustické obrazy Pálenica Hrašné