Proven quality of materials in the automotive industry contributes to a new quality of environment.

STERED®  = Good Idea SLOVAKIA

Cenu Jána Bahýľa udelil Úrad priemyselného vlastníctva SR za patent P 288377
 
inbound9105054393647055442Obchodná politika STERED PR Krajné,s.r.o. si kladie za cieľ:
- byť partnerom pre projektantov   v ponuke nových , inovatívnych a pokrokových prvkov ,
- prinášať  zhotoviteľovi  vyššiu efektívnosť v stavebnom procese,
- investorovi  ponúknuť novú kvalitu   stavby s dôrazom na kvalitu životného prostredia
a  optimalizáciu priamych   investičných a budúcich prevádzkových nákladov (LCC).