ENVIRONMENTÁLNE spevnené plochy s funkciou retencie vody

ENVIRONMENTÁLNE spevnené plochy s funkciou retencie vody
(na stiahnutie v PDF 1,9 MB)

ENVIRONMENTÁLNE spevnené plochy riešenie:
detská dopadová plocha a odstavná plocha s chodníkom

(na stiahnutie v PDF 1,7 MB)

Multifunkčné ihriská

1. ĽAHKÁ EXTENZÍVNA „ZELENÁ STRECHA“
To čo robí „zelenú strechu“ so STERED zaujímavou v porovnaní s inými skladbami ľahkých extenzívnych „zelených striech“ je :

 • ako jediná využíva takmer v 80 % skladby materiálov recyklát ( syntetické technické textílie, záťažové koberce)
 • je plne pochôdzna
 • môže byť zaťažovaná obsluhou zariadení v suchom i mokrom stave
 • akumulačná a drenážna vrstva je už v samotnej doske v hrúbke 50 mm, táto samotná zadrží až 25 l vody na m2 , tým sa dosahuje vysoký podiel výparu vody ( ochladzovanie a zvlhčovanie vzduchu),
 • schopnosť rýchlej akumulácie vody prívalového dažďa v samotnej doske STERED – až 15 l za prvých 15 min
 • nízky difúzny odpor dosky z recyklovanej syntetickej technickej textílie pre vodu môže byť využitá na systémové vyparovanie šedej vody ( zadržaná dažďová vody, prečistená vody..) , priemer výparu je 3-5 l vody /m2/deň – príklad samo zavlažovacích kvetináčov,
 • inštalovanie zelenej strechy znižuje tepelné napätie na strešnom plášti v letných dňoch až o 12-20 °C , čo má pozitívny ekonomický vplyv na šetrenie s energiou pre chladenie vzduchu pre klimatizácie, prispieva k tomu samotný kondenzát z chladiacich jednotiek, ktorý vstrebáva zelená strecha,
 • skladba zvyšuje tepelnú zotrvačnosť – čas za ktorý sa prederie teplo/chlad na druhú stranu, čo prispieva k možnosti znižovania potrebnej tepelnej izolácii v skladbe strešného plášťa,
 • na založenie zelene nie je potrebný substrát , prípadne maximálne do 2 cm, čo výrazne ovplyvňuje plošné zaťaženie,
 • jednoduchosť inštalácie a kotvenia pre víchor – chemické kotvenie k podkladu, vhodné i na šikmé strechy,
 • plošné zaťaženie od 25 kg/ m2 v suchom stave + 30 -35 kg – plošne nasýtený vodou umožňuje inštaláciu i na staršie stavebné objekty

2. CHLADIACA TERASA, BALKÓN
Akumulačná a drenážna funkcia dosky STERED je využitá na jednoduchú, ale účinnú „ klimatizáciu“ plochy. Využíva sa k tomu princíp adiabatického chladenia, t.j. výpar vody, ktorý odoberá okolitému vzduchu teplo a zvyšuje jeho vlhkosť.

Doska STERED sa jednoducho vloží do priestoru pod vrchnú dlažbu na terčíkoch, alebo priamo na dosku sa položí syntetický trávnik, trávnik je plnohodnotne pochôdzny i na zaťaženie s nábytkom.
V sparných dňoch je skladba schopná prijať až do 25 l m/2 , denný odpar vody mení citeľné teplo na latentné teplo pri súčasnom zvýšení relatívnej vlhkosti vzduchu.

3. ODSTAVNÉ PLOCHY PRE AUTOMOBILY
Oproti tradičným stavebným postupom je možno pri využití skladby z recyklátov – akumulačná zložka doska STERED a roznášacia vrstva recyklovaný plast ( „drogéria“) zjednodušiť premenu rozjazdených trávnikov na plnohodnotné odstavné plochy.

Postačuje podstatne nižšia skladba podkladového štrku. Do základového plastového rámu sú vkladané dosky STERED, vrchnú pojazdovú časť tvoria plastové „zatrávňovačky“ . Nakoľko plast „nekradne” prírodnému trávniku vodu ako betónová zatrávňovačka a koreňová sústava čerpá vlahu z akumulačnej zložky dosky STERED je vhodné kombinovať takéto plochy štrk – prírodný trávnik.


Pozn. Spodný rám z dreva je tiež z recyklovaného plastu

4. CHODNÍK Z RECYKLÁTOV S FUNKCIOU RETENCIE VODY
Pomáha zlepšovaniu klímy, zadrží až 30 l /m2 , umožní jej spätné vyparovanie, šetrí náklady na odvodnenie, vsakovače,