Chodník z recyklátov s funkciou retencie vody pomáha zlepšovaniu klímy

25. októbra začala skalická spoločnosť MDM Slovakia, s. r. o. s budovaním prepojovacieho chodníku, ktorý spája chodník vedúci do kúpeľov s chodníkom, ktorý vedie súbežne s cestou pod Červenou vežou. Úsek z recyklovaných materiálov je dlhý 100 metrov a široký približne 2 metre.

Chodník bol daný do užívania 1. decembra. Pozostáva z troch vrstiev – štrková drť, retenčná vrstva a dlažba. Retenčná vrstva slúži na postupné vsakovanie a uvoľňovanie vody do pôdy, čím sa predíde vysychaniu a, naopak, hromadnému odtoku vody z plochy. Pripomeňme, že dlažba a retenčná vrstva sú vyrobené z recyklovaných materiálov, akými sú káble, poťahy či gumové výrobky. „Cena prác je 15-tisíc eur, z toho dvomi tretinami prispelo ministerstvo financií a zvyšných 5-tisíc hradí obec,“ uviedla starostka Mgr. Tatiana Julinyová.