Ecomondo Rimini , medzinárodná výstava materiálov a energie, 5.-8.11.2019 – STERED® zaujal

https://www.ecomondo.com/

Veľtrh ECOMONDO ponúka najlepšie príležitosti na vytváranie sietí v oblasti inovácií a výskumu obchodných vzťahov pre toto neustále sa rozvíjajúce odvetvie s najväčšou projekciou investícií a výnosov v nasledujúcich desiatich rokoch. Na výstave Ecomondo bola predstavená široká škála technických možností, systémov, vybavenia a komplexných služieb na riešenie problémov životného prostredia.

Skupinou mladých architektov a krajinných urbanistov Accordo Quadro ( Ing. Tomáš Kysel, Arch. Jr Giorgio Roffi , Dr. Luis Miguel Guerrini ) začali so spoločnosťou MDM Slovakia a PR Krajné spolupracovať od leta 2018. Stretnutie na Agrokomplexe 2018 v Nitre otvorilo cestu pre STERED® i do tejto južanskej, slnkom zaliatej krajiny.


Vďaka spolupráci s Vivao la Felce získala skupina Accordo Quadro možnosť vystavovať na tejto výstave aj nové aplikácie vodozádržnosti a vodovýparnosti na báze cirkulárnej ekonomiky STERED®
Vivao la Felce https://www.vivaiolafelce.com/ je jedným z najlepších a najkvalitnejších (ak nie aj 1.) pestovateľov Sedum v Taliansku (ktoré pestuje a rozmnožuje) a je držiteľom patentového riešenia Viridis (závesná zeleň na stenu a na stabilizovanie eróznych svahov). Je zameraný čisté, autochtónne nenáročné druhy rastlín.

STERED® bol tak súčasťou väčšieho standu partnera La Felce v pavilóne D7 s názvom „udržateľné mesto“ . STERED® prezentovali vzorky s vegetačným porastom (1xmach,1x trávnik,1x sedum), 1000x stručný prezentačný materiál vo formáte pohľadnice, 300x vizitka a 2x pomocnú prezentačnú brožúru o aplikáciách.
Prezentácia zaujala nielen technikov a projektantov . O aplikácie sa zaujímali najmä tzv. „buyers“ a zástupcovia miest, obcí a krajov. Intenzívne rokovania ale už i konkrétnych možnostiach uplatnenia aplikácií . Napr. s inžinierom z Regiónu Marche ktorý je zodpovedný za protihlukové bariéry sa rozoberali možnosti odhlučnenia koľajového koridoru. Inžiniermi z Rimini ktorý majú na starosti veľký developerský projekt ponúkli priestor pre inštaláciu vodozádržných striech hotelov a retenčných parkovísk. Vôbec , najväčší záujem vzbudzovali retenčné parkovacie plochy. 400-500 prezentačných materiálov tak po tejto výstave si našlo svojho adresáta . Takmer 35 rokovaní bolo o reálnych projektoch.

Záujem bol vo všetkých oblastiach, ktoré nový výrobok STERED® v aplikáciách ponúka: 1)Zelené strechy, 2) Parkovacie plochy a chodníky 3) Akustika (interiér /exteriér) 4) zelené trate 5) ihriská a športoviská 6) iné

Náš slovenský partner z Talianska, p. Kysel ,mal aj výstup v Rádiu na RAI 1,kde v stručne popísal čo aplikácie so STERED® ponúkajú.

Návštevníci , ktorí sa na stánku zastavovali, boli z rôznych krajín : taliani, španieli, turci, niekoľko číňanov, architekti zo singapuru, costa rica, canada, usa, srbsko, a mnoho ďalších. Isto bonusom bolo že na stánku sa zastavila dcéra ecquádorského prezidenta.

Profesie boli najmä: inžinieri, architekti, stavebné firmy, realizátori zelených striech, projektanti, mestá a obce, obchodníci s odpadmi, študenti univerzít, učitelia so žiakmi, výrobcovia drenážnych podláh, bankári a energetický poradcovia, poľnohospodári…

Účasť STERED® na medzinárodnej výstave Ecomondo potvrdila, že i v tejto krajine je veľká perspektíva pre inovatívne riešenia pre zelenú infraštruktúru na báze cirkulárnej ekonomiky.


2

1