Koľajové absorbéry hluku BRENS® – ďalší prírastok do rodiny efektívnych protihlukových riešení pre železnice.V novembri 2014 bola realizovaná inštalácia koľajových absorbérov hluku BRENS® na skúšobnom úseku pevnej jazdnej dráhy, systém RHEDA 2000 s traťovou rýchlosťou 160 km/h . Trať sa nachádza na I. medzinárodnom koridore SŽDC v úseku Rudoltice – Třebovice v Čechách.
Cieľom vývoja a návrhu koľajových absorbérov hluku BRENS® bolo zníženie emisií hluku vznikajúceho zo styku kolesa s koľajnicou, s možnosťou ich aplikácie ako na klasickom koľajovom zvršku so štrkovým lôžkom, tak na koľajniciach s pevnou jazdnou dráhou.

Na skúšobnom úseku boli použité dva stavebné prvky:
• Koľajový absorbér hluku BRENS® z medzerovitého betónu
Koľajový absorbér hluku BRENS® z recyklovaného syntetického materiálu STERED® s umelým trávnikom so schopnosťou retencie vody

Jednotlivé dielce boli osadzované na elastomérne podložky alebo do nízkoexpanznej polyuretánovej peny. Technológiu montáže preukázal rýchlu a jednoduchú montáž . Celkové technické riešenie skúšobných úsekov nejako nezasahuje do konštrukcie nosnej dosky dráhového telesa.
V konštrukcii koľajového absorbéru hluku z recyklovaného syntetického materiálu Stered bola tvorená zmonolitnenými doskami STERED® o hrúbke 50 – 150 mm. Povrch bol upravený exteriérovým zvukovo priepustným umelým trávnikom.
1
Pohľad na dokončený koľajový absorbér BRENS® so syntetickým recyklátom STERED® a umelým trávnikom na povrchu
2
Pohľad na dokončený koľajový absorbér BRENS® z medzerovitého betónu