Ľahká extenzívna vegetačná strecha STERED® s ocenením NAJLEPŠÍ TRVALOUDRŽATEĽNÝ VÝROBOK

Za využitie recyklovaného odpadu, efektívne využitie zrážkovej vody, zlepšenie tepelnej pohody v letnom období a recyklovateľnosť po ukončení životnosti zelenej strechy ocenila na tohtoročnom veľtrhu CONECO – RACIOENERGIA – DREVOSTAVBY – VODA 2018 udelila odborná porota CONECO exponátu ľahká extenzívna vegetačná strecha STERED® ocenenie NAJLEPŠÍ TRVALOUDRŽATEĽNÝ VÝROBOK.

ocenenia_Coneco_2018

Vďaka využitiu materiálu STERED , dosky z recyklátu technických syntetických textílií, najmä z automotive, sa skladba vyznačuje vysokou odolnosťou na mechanické namáhanie, dlhou životnosťou ,rýchlou absorbciou vody

(prívalové zrážky) až 17 l/m2, vodozádržnosť v skladbe do 35 l/m2 s efektom opakovanej nasiakavosti a následnej evaporácie vody pre využitie vyparovania vody. Nízke plošné zaťaženie strešnej konštrukcie do 30 kg/m2

v suchom stave a jednoduchá inštalácia, výborná mechanická odolnosť pevné kotvenie na strešnú krytinu, odolné voči víchriciam ,umožňujú inštaláciu takejto skladby na rozmanité typy a sklony striech, vrátane dodatočnej montáže

na väčšinu existujúcich objektov.

Inštalácia ĽEVS STERED® znižuje náklady na chladenie a/alebo vykurovanie priestorov pod zelenou strechou , znižuje energetickú spotrebu , inštalovaný výkon zariadení na chladenie vzduchu ( klimatizácie, tepelné čerpadlá)

umiestnených na streche, znižuje, resp. úplne odstraňuje náklady za odvádzanie zrážkových vôd do kanalizácie, umožňuje efektívne využívanie zadržanej zrážkovej vody, resp. dotovanej sivej vody na evaporovanie zo zelenej plochy

- účinok ochladzovania a znižovania prašnosti- nastavuje ,,malý vodný obeh” v okolí stavby. Zelená strecha je efektívnym riešením náhradnej zelene za zabratú plochu stavbou a ostatnou zastavanou plochou.

Takmer 80 % skladby je z recyklovaných materiálov .

Ľahká extenzívna strecha STERED

Ľahká extenzívna vegetačná strecha STERED – foto