Minister László Solymos otvoril diskusiu o prechode na zelené hospodárstvo

Slovensko chce byťv strednej Európe lídrom v prechode na zelené hospodárstvo. Vtejto súvislosti je nevyhnutná spolupráca s podnikateľskou sférou. Pretoenvirorezort v spolupráci so Slovenskou agentúrou životnéhoprostredia zorganizoval Národný workshop Prechod k zelenému hospodárstvu: Výzvya príležitosti z pohľadu podnikateľskej sféry. Workshop prebieha dnesv Bratislave.

Podujatie otvoril ministerživotného prostredia László Sólymos, ktorý uviedol, že hlavným cieľom workshopuje vypočuť si od zástupcov podnikateľskej sféry návrhy, ktoré môžuSlovensko posunúť v rýchlejšom prechode na udržateľné zelenéhospodárstvo. „Spoločnenájsť cestu ako súčasné hospodárstvo zmeniť na hospodárstvos budúcnosťou,“ vyhlásil minister László Sólymos.

Trvalo udržateľné hospodárstvopredstavuje obrovskú príležitosť pre ľudí, vlády, inštitúciea súkromné spoločnosti. Pretože cieľom nie je nič iné, ako dosiahnutieprosperity, zvýšenie odolnosti ekosystémov a ochrany životného prostredia.Na workshope odznejú informácie o uskutočnených a plánovaných krokochpri prechode Slovenska na zelené hospodárstvo, ale aj o vybranýchfinančných mechanizmoch a programoch podpory na tento prechod.Účastníkom konferencie sa prihovorila aj veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva -Inga Magistad.
Súčasťou workshopu je panelová diskusia zameraná na aktivitypodnikateľského sektora v tejto oblasti. Workshop uzavrie moderovanádiskusia, ktorej výsledkom by mali byť odporúčania ako pokračovaťv úspešnom prechode na zelené hospodárstvo v tesnej spoluprácis podnikateľskou sférou. Odporúčania budú následne zverejnené na webovejstránke www.t2ge.eu.

Národný workshop Prechod kzelenému hospodárstvu: Výzvy a príležitosti z pohľadu podnikateľskejsféry nadväzuje na minuloročnú úspešnú medzinárodnú konferenciu Transitionto the green economy – T2gE” (Prechod na zelenú ekonomiku)zorganizovanú v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ.Medzinárodná konferencia odštartovala takzvaný Bratislavský procespre zelenú ekonomiku. Cielom procesu je vytvoriť stabilnú platformuna výmenu najlepších skúseností, riešení a zhodnotenie pokroku smeromk obnoviteľnému hospodárstvu.

Odbor komunikácie Ministerstvo životného prostredia SR

Článok na minzp.sk

Prezentácia STERED – DOSTANE PRECHOD NA ZELENÉ HOSPODÁRSTVO ZELENÚ?