Obehové hospodárstvo v automobilovom priemysle 6.-7.11.2017, Bratislava

Podujatie bolo súčasťou tzv. Bratislavského procesu pre zelené hospodárstvo, ktorý odštartoval počas vlajkového podujatia slovenského predsedníctva EÚ „Prechod na zelené hospodárstvo“. Workshop poskytol výnimočnú príležitosť na diskusiu a výmenu informácií, myšlienok a inovácií smerujúcich k zelenému hospodárstvu v automobilovom priemysle. Diskusie boli určené lídrom z celého dodávateľsko-odberateľského automobilového reťazca. Záznam z konferencie dostupný na www.t2ge.eu.