Pre úspech výrobku, aplikácie na trhu je nesporne potrebný neustály výskum a vývoj.

Je povzbudením, že aktívne sa do vývoja a testovania výrobku STERED a jeho aplikácií zapájanú aj spolupracujúce univerzity – Žilinská univerzita v Žiline, stavebná fakulta , katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu – prof. Ďurica a katedra cestného environmentálneho inžinierstva – prof. Decký a Technická univerzita Košice, strojnícka fakulta, katedra procesného a environmentálneho inžinierstva – Dr.h.c. mult.prof. Badida.

PR Krajné, výrobca dosky STERED – retenčno drenážnej a pestobnej dosky pre aplikácie klimatické energeticky aktívne plochy , sa spolupodieľa aj na overovaní a testovaní rôznych variantov .

Prvé vzorky sú z leta 2013 , keď začala výroba dosiek . S veľmi pozitívnymi výsledkami sú najnovšie testovania zakladania zelene priamo na doske bez, resp. s použitím minima substrátu.

V blízkej dobe chceme začať s overovaním PUR lepidla využívajúce recyklovaný polyol. Tak ešte viac znížime uhlíkovú stopu výrobku z recyklátu syntetických technických textílií.

Testovanie aplikácií – november 2021