Vstupný materiál

Proces výroby nových automobilov pri výrobe textilných dielov, ale aj recyklácia vozidiel po skončení životnosti v časti vyseparovaných textilných častí, generuje obrovské objemy textilných materiálov osobitných kvalít. Pre tento materiál je pritom charakteristické:

  • vynikajúce vlastnosti použitého materiálu sa ani časom nemenia …
  • materiál v pôvodnom výrobku je použitý aby izoloval zvukovo, tepelne, spĺňal prísne požiadavky zdravotnej nezávadnosti a namáhanie prostredia ( oder, voda, plesne, soli, hmyz)…

Vlastnosti týchto materiálov pri ich využívaní v automobile už berieme ako samozrejmosť.

Tieto materiály sú charakterizované ako ťažko rozvlákniteľné tvrdené textílie a kombinované textilno-netextilné zložky, ďalšie štandartné textilné spracovanie týchto materiálov je nepoužiteľné.

Preto sa tieto vysoko kvalitné materiály doteraz na ďalšie spracovanie nepoužili. Končili na skládkach odpadu, alebo boli energeticky zhodnocované v špeciálnych spaľovniach.

Rodný list pre STERED® písali vo výskumno-vývojových základniach automobiliek a ich dodávateľov. 
My Vám dnes prinášame svet STEREDu – využitie súboru vlastností týchto materiálov aj v iných oblastiach nášho života.
Vstupný materiál bol osobitne vyvíjaný pre výrobu textilných dielov používaných v automobilovom priemysle s vysokými nárokmi na jeho zvukovo izolačné a vibračné izolačné vlastnosti pri konštrukcii automobilu. Pre zabezpečenie stabilných fyzikálnych a chemických vlastností sa textilné diely vyrábajú zo syntetických vlákien. Textilné diely v automobile tvoria autokoberce, poťahy sedadiel, vnútorné akustické a tepelné izolácie. Takéto kvalitné materiály doteraz neboli využívané v iných priemyselných odvetviach.

Materiál je získavaný ako technologické odstrižky, odrezky a nepodarky pri výrobe nového výrobku z primárneho materiálu, resp. hotové kusy kobercov, čalúnenia, poťahov pri rozoberaní vozidla po ukončení jeho životnosti.

Podielovú zložky môže tvoriť i textilná drvina z recyklácie pneumatík.

Jednotlivé textilné diely pre automobily sú vyrábané zo syntetických textílií, tvoria ho polypropylén (PP), polyamid (PA), polyester (PET), ako doplnkové materiály sú používané polyetylén (PE) a polyuretánové ľahké a tuhé peny (PUR). Materiál pre výrobky v automobilovom priemysle je certifikovaný ako hygienicky nezávadný. Textílie sú vode a mrazu odolné, so zníženou horľavosťou.