Stered v dopravnej infraštruktúre

STERED ID, izolačná doska, vykazuje vysoký koeficient pohltivosti už pri nízkych frekvenciách. Frekvenčná charakteristika zvukovej pohltivosti STERED-u aplikovaná na spektrum dopravného hluku podľa STN EN 1793-3 potvrdzuje, že tento materiál je vhodný na výstavbu protihlukových bariér ako zariadení na znižovanie hluku z dopravy s vysokou pohltivosťou (kategória A4). Použitie materiálu STERED zvyšuje zvukovú pohltivosť tradičných protihlukových opatrení a zároveň rozširuje spektrum pohltivosti vysokopohltivými vlastnosťami od kmitočtu 400 Hz.

Uplatnením STEREDu je možné preukázať plnenie záväzných ukazovateľov z európskych smerníc

• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18.9.2000 o vozidlách po dobe životnosti v znení zmien a doplnkov.
• Smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2008/98/ES by mala EÚ pomôcť v tom, aby sa priblížila „recyklujúcej spoločnosti“, ktorá sa snaží predchádzať vzniku odpadov a využívať odpad ako zdroj.

Používaním výrobkov STERED vieme preukázať, že SR výrazne zvyšuje množstvo materiálovo zhodnoteného odpadu z priemyselnej činnosti. Výsledný produkt materiálového zhodnotenia je opätovne plne recyklovateľný.

• Akčný plán Európskej komisie pre energetickú účinnosť
Výroba STEREDu, ako zvukopohltivej zložky je 3 až 5x energeticky úspornejší ako výroba izolačných materiálov na báze kameňa, resp. skla (spotreba len 3GJ na tonu výrobku Stered).
Uplatnenie výrobkov STERED v konkrétnych riešenia umožňuje preukázať nižšiu stopu CO2 ( uhlíkovú stopu ).

Smernica EÚ 2002/49/ES o posudzovaní a riadení environmentálneho hluku.

Pre svoje vynikajúce a výnimočné akustické vlastnosti prináša produkt STERED široké uplatnenie pri aplikácii protihlukových opatrení.
Vysoká zvuková pohltivosť, odolnosť voči poveternostným podmienkam , nízka hmotnosť umožňuje voliť i systém nízkych protihlukových barier pri zrovnateľných akustických výsledkoch , ako štandartné vysoké protihlukové steny.
Nízke protihlukové bariéry výrazne prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti premávky – lepší rozhľad, prístup záchranných zložiek a majú i výrazný krajinotvorný charakter. Výrazný príspevok je zabezpečenie podstatne lepšieho rozhľadu všetkým účastníkom dopravy, najmä pri križovaniach rôznych druhov dopravy – napr. železničné priecestia
Umiestnením nízkej protihlukovej clony v kombiácii so stredovým zvodidlom na smerove oddelených komunikáciách sa znižuje náročnosť riešenia protihlukového opatenia za protismernými jazdnými pruhmi. Táto skutočnosť platí pre obidva kraje tělesa komunikácie .
Ďalšou výhodou nízkých protihlukových opatrení pre zvýšenie bezpečnosti ( pozornosti vodiča) je odstraňovanie efektu jazdenia v tuneli, pretože sa začínajú vyskytovať dlhé úseky komunikácií lemované protihlukovými stenami s výškou dosahujúcou aj 4m.

RYCHLOST S TICHOSTI – TECHNOLOGIE MATERIÁLY (konferencia Košice , jún 2015)

Nízke protihlukové clony a kolejové absorbéry hluku BRENS – environmentální odpovědnost za stavbu dráhy , Jan Eisenreich , Košice, jún 2015

SPEED WITH SILENCE – an attribute of modern railway tracks – TECHNOLOGY and MATERIALS for the 21st century

Ukážka aplikácií :

Celkový pohľad:

2 1
Protihlukový panel:
3
Gabiony:
4
Nízka protihluková clona:
5
Podštrková rohož:
6
Nástupištná hrana:
7


1. PHS STERED Tradepetrol, a. s.

STERED ID 200/050 – DLα = 13 dB

STERED ID 200/080 – DLα = 20 dB


2. STERED Gabiony, Maccaferri, s r.o.

STERED ID 200/050 – DLα = 11 dB

STERED ID 200/050 – DLα = 17 dB3. Nízka protihluková clona Brens, ŽPSV, a. s.

STERED IDSD-G 200/050-650/020 – DLα = 10 dB


4. Tichá električková koľaj, Intertech Plus, s r.o.

Conirap 0,1 S 50
Pryžový recyklát + STERED ID 250/050


5. Nástupištná hrana, ŽPSV, a.s.

STERED ID 200/080 – DLα = 20 dB


6. Koľajový absorbér hluku s funkciou retencie vody BRENS® pre električkové trate

STERED ID 250 – min. hrúbka 100mmRozchodnik Ostrava


7. Koľajový absorbér hluku pre železničné trate

STERED ID 250 o hrúbke 50 – 150 mm


8. „Green and quiet: Infrastructural technology at InnoTrans 2016“ – presentation NOISE ABSORBER LOW NOISE BARRIER WITH WATER RETENTION FUNCTION AND GREENERY Brens®, STERED® World premiere


9. Trávniky a kvetiny medzi električkovými kolajami znížili hluk dopravy v Košiciach